Tuesday, March 22, 2005

Denne nettsiden inneholder mailene til Dagbladet i 2003, etter Hegges kommentar.


TIL DAGBLADET 27/1-03:


Dagbladet, debatt-redaksjonen


Følgende ”Replikk” (også vedlagt som ”Versjon 1”) på
1020 tegn (1210 med mellomrom) ønskes trykket i
Dagbladet:


HEGGE OG GALTUNG

Av Erik Thorvik og Stig Riise Pettersen

I en kommentar i Aftenposten 2. oktober beskyldte
Aftenpostens Per Egil Hegge professor Johan Galtung
for uetterrettelighet. Men Hegges kommentar var selv
et paradeeksempel på uetterrettelighet. Den inneholdt
ni nevneverdige feil eller forvrengninger. Fire av
disse ni sammenfattet vi i et innlegg i Aftenposten
11. desember. Men at det var fem til, kom ikke fram,
da Aftenposten hadde strøket siste avsnitt, som lød
slik:

”Hegges kommentar inneholder fem andre nevneverdige
feil eller forvrengninger. En gjennomgang av dette
pluss en merknad om Aftenposten finnes på
www.innlegg.blogspot.com.” Merknaden tok opp at
Aftenposten i oktober tre ganger med fete typer gjenga
nedsettende personkarakteristikker – av hhv. Johan
Galtung, Gudmund Hernes og avdøde Knut Løfsnes.

Aftenposten hadde strøket dette fordi "henvisninger
til egne og andres nettsteder som regel fjernes fra
artiklene. Årsakene er flere, blant annet ville det
være uråd for oss å kontrollere alt det kunne henvises
til i våre spalter. Unntak gjøres bare i særskilte
tilfelle." Aftenposten burde ha kontaktet oss før de
strøk noe, slik vi hadde bedt om, eller gjort et
unntak.


Vi har intet imot at teksten på
www.innlegg.blogspot.com (vedlagt som ”Langversjon”)
legges på en nettside Dagbladet kontrollerer. I så
fall behøves to endringer i versjonen ovenfor:

a) ”… siste avsnitt, som lød slik:” i første avsnitt
skiftes ut med ”… siste avsnitt. Det lød slik
(bortsett fra at henvisningen her er til en nettside
kontrollert av Dagbladet, ikke av oss):”

b) ”www.innlegg.blogspot.com” skiftes ut med adressen
til Dagbladets nettside.


I ”Versjon 2” har vi gjennomført a), slik at Dagbladet
bare behøver å gjennomføre b).

Adresser:

Kontaktperson:
Erik Thorvik
Minister Ditleffs vei 7A
0862 OSLO
Telefon dagtid: 22 18 18 02

Medforfatter:
Stig Riise Pettersen
Fjellmyr 68
5532 HAUGESUND
Telefon dagtid: 52 74 30 00

Vi beklager at innlegget er forsinket. Det skyldes
bl.a. en lang juleferie. Dagbladet er den første vi
har kontaktet.


Vennlig hilsen
Erik Thorvik


TIL DAGBLADET 29/1-03:


Dagbladet, debatt-redaksjonen

Mandag 27/1 kl. 0018 sendte vi inn en replikk, ”Hegge
og Galtung”. Nå ønsker vi en endring i replikken:

Ut: Siste avsnitt

Inn: Aftenposten hadde strøket dette fordi
"henvisninger til egne og andres nettsteder som regel
fjernes fra artiklene”.

Motiv: Poenget med replikken er å få linken til den
lange versjonen trykket. Aftenpostens redigering av
sin debattspalte er et annet tema, som bør kommenteres
grundigere hvis det skal kommenteres.

Endringen ovenfor er gjennomført i vedlagte "Versjon
1B" og "Versjon 2B", som erstatter hhv. "Versjon 1" og
"Versjon 2".

Vennlig hilsen
Erik Thorvik